Coronavirus en basketbal

Het seizoen is inmiddels weer gestart en we zien dat het beleid dat de gemeente heeft opgesteld in de sporthal, kleedkamers en zaal wordt nageleefd, bedankt daarvoor. Als vereniging volgen we dit beleid van de gemeente omdat we een vereniging hebben waar men zichzelf kan handhaven. Tevens is er in een eerder bericht te kennen gegeven dat er wel mogelijkheid is om in de sporthal te douchen, maar dat het beter is om in sportkleren te komen en te vertrekken.

We willen het onderlinge contact tussen de verschillende teams ook zoveel mogelijk gaan beperken, zodat de kans op besmetting kleiner wordt. Daarom wordt er bij wisseling van de zaal gewacht tot het team dat al getraind heeft de zaal verlaten heeft.

Als dit nieuws vragen oplevert kan er gemaild worden naar voorzitter@pytheas.nl of kan je het protocol verantwoord sporten nalezen.

Veel sportplezier!

Tags: No tags

Reacties zijn gesloten.